Valná hromada Volejbalového klubu Brušperk proběhla

Dne 24. 9. 2019 se ve sportovní hale ZŠ Brušperk uskutečnila Valná hromada klubu. Přítomní členové klubu zvolili  na následující tříleté období toto vedení volejbalového klubu:

  • předseda: Ing. Ivan Cap
  • místopředseda: Martin Ranocha
  • pokladník: Ladislav Hlávka
  • revizor: Vlasta Doležalová

Ze zajímavých podnětů je možno se zmínit např. o posunutí termínu oblíbeného brušperského turnaje „Velikonoční vajíčko„, který se tradičně hraje i o „Pohár města Brušperk“ o jeden víkend dopředu (termín by tak vycházel na 4. dubna 2020). Výbor byl pověřen projednat tuto změnu termínu se zájemci o tento turnaj a případně zablokovat tento termín.

Potleskem od přítomných účastníků valné hromady byli odměněni trenéři mládeže (Táňa Capová, Pepa Kučera, Lucka Holubová a Markéta Lysická), kterým se již čtvrtým rokem daří vést stále populárnější volejbalový kroužek při ZŠ Brušperk a o prázdninách již druhým rokem vydařený Příměstský volejbalový tábor pro mládež v Brušperku!

Zanechat vzkaz

« dating statistics paid members of this site. You will find a lot of both males and females joining this website, because they wish to find a like match in this site. This kind of service also helps the rich persons in finding the proper person and in addition assists all of them in finding their very own wealth. There are many advantages of this kind of dating service, should you be looking anastasia date app intended for earning some money online. The most crucial advantage of this kind of dating service may be the amount of producing it offers. It can help you make a good amount of money to be a millionaire helping you with the wealth. This kind of millionaire online dating service offers the option of earning big as well as easy. If you are an on the web advertiser, then the website will let you earn adequate money. Lots of the advertisers through this site manage to earn huge amount of money on the web. The promoters in this internet site can also post their advertisements on the distinctive sites and also get their advertisements updated about different sites. There are a few of the rich people who use this site to look for their wealth. In this site, you will find a large number of rich people, and some of those might not always be very much abundant. So , they will always decide to look for the best way to locate all their wealth. The great thing about this millionaire dating site is that, you can locate the rich persons and also locate their riches. Millionaire dating services are helping a lot of people as if you to locate their prosperity and cash, and also make them in trying to find their wealth. »