Valná hromada Volejbalového klubu Brušperk proběhla

Dne 24. 9. 2019 se ve sportovní hale ZŠ Brušperk uskutečnila Valná hromada klubu. Přítomní členové klubu zvolili  na následující tříleté období toto vedení volejbalového klubu:

  • předseda: Ing. Ivan Cap
  • místopředseda: Martin Ranocha
  • pokladník: Ladislav Hlávka
  • revizor: Vlasta Doležalová

Ze zajímavých podnětů je možno se zmínit např. o posunutí termínu oblíbeného brušperského turnaje „Velikonoční vajíčko„, který se tradičně hraje i o „Pohár města Brušperk“ o jeden víkend dopředu (termín by tak vycházel na 4. dubna 2020). Výbor byl pověřen projednat tuto změnu termínu se zájemci o tento turnaj a případně zablokovat tento termín.

Potleskem od přítomných účastníků valné hromady byli odměněni trenéři mládeže (Táňa Capová, Pepa Kučera, Lucka Holubová a Markéta Lysická), kterým se již čtvrtým rokem daří vést stále populárnější volejbalový kroužek při ZŠ Brušperk a o prázdninách již druhým rokem vydařený Příměstský volejbalový tábor pro mládež v Brušperku!

Zanechat vzkaz