Vánoční trénink s rodiči

Již se stalo tradicí, že v době předvánoční pořádáme společný trénink hráčů volejbalového kroužku při ZŠ Brušperk a jejich rodičů. Pro zúčastněné budou připraveny soutěže, ukázky toho co se děti  v kroužku  naučily a na závěr zápas ve volejbale/přehazované – podle zdatnosti (jak dětí tak rodičů). Společně si zasportujeme, strávíme společný čas s dětmi, pobavíme se….

KDY: letos proběhne tento trénink ve čtvrtek 19.12.2019 sraz v 18:20 v šatnách

OD-DO: 18:30 až 20:00 hod

KDE: sportovní hala ZŠ Brušperk

CO SEBOU: sportovní oblečení a obuv vhodnou do haly, pití …

DALŠÍ PROGRAM:

po 16.12. – připomínáme, aby si děti přinesly na trénink volejbalové tričko – fialové – budeme se hromadně fotit!

pá  20.12. – volejbalový kroužek se ruší!

Další hodina volejbalového kroužku bude až 6. ledna 2020!

Zároveň kolektiv trenérů přeje příjemné prožití vánočních svátku a vše nejlepší v novém roce 2020.

Máme nová klubová trička!:

starší žáci
mladší žáci

Uzavření haly!

Na základě rozhodnutí ředitele základní školy Brušperk o uzavření sportovní haly do odvolání, ruší se veškeré tréninky dospělých a mládeže a hala je zavřená!

Vedení VK

Velikonoční turnaj

Zdravíme všechny zájemce o náš tradiční Brušperský turnaj!

Letos náš smíšenkový turnaj kategorie 4 + 2 (minimálně 2 ženy) poprvé (na přání řady týmů) nebudme hrát na velikonoční sobotu ale až v sobotu 30.5.2020!!
Náš pravidelný turnaj pořádáme opět s rozdělením na družstva „A“ = bez
omezení výkonnosti a  „B“ = s omezením na max. do úrovně OVL2:

TURNAJ „A“ – bez omezení výkonnosti, hraje se o „Putovní pohár města
Brušperk“

TURNAJ „B“ – s omezením výkonnosti, hraje se o „Brušperské vejce“ (s
omezením max do úrovně OVL2, tj. muži od krajské soutěže výše NE!!)

Bližší informace už najdete na našem webu: www.volejbalbrusperk.cz 
nebo v pozvánce a propozicích.

Srdečně zveme! :

(Kdo dřív přijde… tak neváhejte!) První kolo přihlášek uzavíráme

30.3.2020! (Pokud nebude některá s kategorií ještě naplněna, budeme ještě

vypisovat druhé kolo pro přihlášky.)

Ivan Cap a Martin Ranocha

za vedení klubu

mail: volejbalbrusperk@seznam.cz

web: www.volejbalbrusperk.cz <http://www.volejbalbrusperk.cz/>

mobil: 724 416 842

Fotky z pyžamáku

Dne 28.12.2019 proběhl v naší hale novoroční pyžamový volejbal. V níže uvedeném odkaze máte možnost zhlédnout fotografie z této akce.

https://adobe.ly/2RYxWiK

Novoroční pyžamák

NOVOROČNÍ PYŽAMÁK

Pravidelný novoroční pyžamový volejbal letos proběhne v sobotu 28.12.2019 v době 17:30 – 19:30 hod. Následně bude pokračovat v prostorách bufetu. Tímto jsou zvaní a vítání všichni zájemci a přátelé.

 

Valná hromada Volejbalového klubu Brušperk proběhla

Dne 24. 9. 2019 se ve sportovní hale ZŠ Brušperk uskutečnila Valná hromada klubu. Přítomní členové klubu zvolili  na následující tříleté období toto vedení volejbalového klubu:

  • předseda: Ing. Ivan Cap
  • místopředseda: Martin Ranocha
  • pokladník: Ladislav Hlávka
  • revizor: Vlasta Doležalová

Ze zajímavých podnětů je možno se zmínit např. o posunutí termínu oblíbeného brušperského turnaje „Velikonoční vajíčko„, který se tradičně hraje i o „Pohár města Brušperk“ o jeden víkend dopředu (termín by tak vycházel na 4. dubna 2020). Výbor byl pověřen projednat tuto změnu termínu se zájemci o tento turnaj a případně zablokovat tento termín.

Potleskem od přítomných účastníků valné hromady byli odměněni trenéři mládeže (Táňa Capová, Pepa Kučera, Lucka Holubová a Markéta Lysická), kterým se již čtvrtým rokem daří vést stále populárnější volejbalový kroužek při ZŠ Brušperk a o prázdninách již druhým rokem vydařený Příměstský volejbalový tábor pro mládež v Brušperku!

Členské příspěvky na sezónu 2019/20!

Částku 500,- Kč zasílejte na náš účet: 226742007/2010 (vedený u Fio Banky).

Do variabilního symbolu napište 201920 a do textu pro příjemce uveďte své příjmení a jméno!

Poznámka: Pokud hradíte za více členů rodiny, uveďte do textu jména a na závěr příjmení!!! (např. Ivan, Táňa a Daniel Capovi)

Mají zaplaceno: (zeleně zvýraznění – zaplatili na účet,  oranžově – hotově Ivanovi, černě -zaplatili hotově Láďovi)

1.-3. Ivan, Táňa a Daniel Capovi, 4. Dušan Bujnošek, 5. Radim Konkol, 6.-7. Martina a Petr Gelnarovi, 8. Leoš Žídek, 9. Vlastička Doležalová, 10. Katarínka Filipcová, 11. Martin Ranocha, 12. Jarda Smolík, 13. Tereza Hudečková, 14. Renata Ignačíková, 15. Jirka Staněk, 16. Yvetta Daňková, 17.-18. Leona a Eda Škvarekovi, 19.-21. Eva, Pavel a Petra Palkovští, 22. Jirka Filipec, 23. Libor Dostál, 24. Pepa Kučera, 25. Láďa Hlávka, 26. Lucka Holubová, 27. Roman Konkol, 28. Jiří Horák, 29. Jan Gerža, 30. Jiří Bárta, 31. Lukáš Hudeček

Valná hromada Volejbalového klubu Brušperk v úterý 24.9.2019!

Zveme vás na Valnou hromadu VK Brušperk, z.s., která se uskuteční po úterním tréninku tj. ve 20:15 hod 24.9.2019 (v prostorách bufetu sportovní haly ZŠ Brušperk).

Program:

  1. Přivítání a volba mandátové a volební komise.
  2. Zpráva o činnosti výboru od poslední VH.
  3. Seznámení s úpravami ve stanovách klubu a schválení změn ve znění Stanov.
  4. Volba předsedy, dvou členů výboru, revizora a pokladníka.
  5. Diskuse.
  6. Zakončení valné hromady.

(Hlasovací právo mají jen ti členové, kteří mají pro rok 2019 zaplaceny členské příspěvky!)

Vedení klubu

Deliver buy brides to be are some of the most popular brides to be with the event and also this is very due to highest quality and even acceptable prices of expertise. You will find every other company that may give you exactly what a submit purchase bride-to-be can, with no additional prices involving dwelling in foreign countries and healthcare costs. However a few whom have this type of company, but with benefit cost, they may not be well-known. So this write-up will high light some tips to cause you to select a postal mail buy new bride in addition to perform your dream of an international marital relationship without having to pay excessive cash. Once you know the right way to understand the internet and assess costs, you can have a right option on the correct value. Naturally , it is very important that you just choose the right 1 since you is going to be spending money on the girl alone, therefore it is critical that you simply choose the appropriate one. The particular organizations that you just choose need to supply you with offerings that may accomplish your preferences that you might want inside a perfect diamond necklace of this star of the wedding along with the groom. Make sure that you will likely pay out a simlar amount just like you will marry in the area where you want them to get the foreign marital relationship, since which is the the very first thing for virtually any in order to work nicely. Hence make sure that your own organization supplies the exact same rates because the among the nation that you will marry throughout. Make certain that the mail purchase star of the event Asia includes a real spot as well. Additionally it is important that you know the dimensions of the deal with in the enterprise which is to be wedding and reception position. It’ll also be very good in the event the relationship company gives you a brief place of your time here while you feel the technique of having signed up with these. You need to keep in mind that if you were in order to get married to in your home nation, you may have to manage complications related to legal aspects. It is therefore suggested which you select an agency that is definitely close to the spot what your location is going to experience the foreignmarriage. While you are hitched inside a overseas country, it really is even now important that you appreciate the foreign relationship. The overseas support associated with deliver buy bride The japanese is likewise on the market to brides to be who will be enthusiastic about their aspire to have a very overseas marriage. Although some organizations supply lots of companies, you will have to always be choosy. The businesses that provide this provider have the capability to adapt in line with the requires on the brides to be. Some of the postal mail order star of the wedding firms will likely offer you solutions for your bridesmaid and even groomsmen as well. This really is helpful unless you have enough visitors to opt for an individual once you have betrothed overseas. Unsurprisingly, your decision is determined by the amount of money you happen to be willing to invest and what solutions you are interested in in a very foreign marital life. It is vital that you choose the one which gives you the best services mail order bride on the proper price tag. You must choose a mailbox order bride agency that is certainly well established and contains validated it is stability and even status.

Deliver buy brides to be are some of the most popular brides to be with the event and also this is very due to highest quality and even acceptable prices of expertise. You will find every other company that may give you exactly what a submit purchase bride-to-be can, with no additional prices involving dwelling in foreign countries and healthcare costs. However a few whom have this type of company, but with benefit cost, they may not be well-known. So this write-up will high light some tips to cause you to select a postal mail buy new bride in addition to perform your dream of an international marital relationship without having to pay excessive cash.

Once you know the right way to understand the internet and assess costs, you can have a right option on the correct value. Naturally , it is very important that you just choose the right 1 since you is going to be spending money on the girl alone, therefore it is critical that you simply choose the appropriate one. The particular organizations that you just choose need to supply you with offerings that may accomplish your preferences that you might want inside a perfect diamond necklace of this star of the wedding along with the groom.

Make sure that you will likely pay out a simlar amount just like you will marry in the area where you want them to get the foreign marital relationship, since which is the the very first thing for virtually any in order to work nicely. Hence make sure that your own organization supplies the exact same rates because the among the nation that you will marry throughout.

Make certain that the mail purchase star of the event Asia includes a real spot as well. Additionally it is important that you know the dimensions of the deal with in the enterprise which is to be wedding and reception position. It’ll also be very good in the event the relationship company gives you a brief place of your time here while you feel the technique of having signed up with these.

You need to keep in mind that if you were in order to get married to in your home nation, you may have to manage complications related to legal aspects. It is therefore suggested which you select an agency that is definitely close to the spot what your location is going to experience the foreignmarriage. While you are hitched inside a overseas country, it really is even now important that you appreciate the foreign relationship.

The overseas support associated with deliver buy bride The japanese is likewise on the market to brides to be who will be enthusiastic about their aspire to have a very overseas marriage. Although some organizations supply lots of companies, you will have to always be choosy. The businesses that provide this provider have the capability to adapt in line with the requires on the brides to be.

Some of the postal mail order star of the wedding firms will likely offer you solutions for your bridesmaid and even groomsmen as well. This really is helpful unless you have enough visitors to opt for an individual once you have betrothed overseas.

Unsurprisingly, your decision is determined by the amount of money you happen to be willing to invest and what solutions you are interested in in a very foreign marital life. It is vital that you choose the one which gives you the best services mail order bride on the proper price tag. You must choose a mailbox order bride agency that is certainly well established and contains validated it is stability and even status.

Letní příměstský volejbalový kemp v Brušperku se vydařil

Poslední prázdninový týden probíhal v Brušperku letní příměstský kemp pro žáky ZŠ Brušperk, který se letos těšil velkému zájmu. Ve velkém horku se jej zúčastnilo přes 30 mladých zájemců o tento krásný kolektivní sport.

Program probíhal  zejména na volejbalovém hřišti v areálu fotbalového hřiště,

ale v tom vedru přišly vhod (i díky pochopení vedení ZŠ) prostory malé tělocvičny, případně i prostory velké sportovní haly.

Letos se hojně využívaly i přesuny na kolech a tak se ve středu zajeli ochladit na nedaleké koupaliště v Trnávce.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným trenérům, kteří se na zdárném průběhu příměstského tábora podíleli:

Táni Capové (vedoucí kempu), Pepovi Kučerovi, Lucce Holubové, Danielu Capovi, Karlovi Staňkovi, Markétě Lisické!