Velikonoční turnaj

Zdravíme všechny zájemce o náš tradiční Brušperský turnaj!

Letos náš smíšenkový turnaj kategorie 4 + 2 (minimálně 2 ženy) poprvé (na přání řady týmů) nebudme hrát na velikonoční sobotu ale až v sobotu 30.5.2020!!
Náš pravidelný turnaj pořádáme opět s rozdělením na družstva „A“ = bez
omezení výkonnosti a  „B“ = s omezením na max. do úrovně OVL2:

TURNAJ „A“ – bez omezení výkonnosti, hraje se o „Putovní pohár města
Brušperk“

TURNAJ „B“ – s omezením výkonnosti, hraje se o „Brušperské vejce“ (s
omezením max do úrovně OVL2, tj. muži od krajské soutěže výše NE!!)

Bližší informace už najdete na našem webu: www.volejbalbrusperk.cz 
nebo v pozvánce a propozicích.

Srdečně zveme! :

(Kdo dřív přijde… tak neváhejte!) První kolo přihlášek uzavíráme

30.3.2020! (Pokud nebude některá s kategorií ještě naplněna, budeme ještě

vypisovat druhé kolo pro přihlášky.)

Ivan Cap a Martin Ranocha

za vedení klubu

mail: volejbalbrusperk@seznam.cz

web: www.volejbalbrusperk.cz <http://www.volejbalbrusperk.cz/>

mobil: 724 416 842

Fotky z pyžamáku

Dne 28.12.2019 proběhl v naší hale novoroční pyžamový volejbal. V níže uvedeném odkaze máte možnost zhlédnout fotografie z této akce.

https://adobe.ly/2RYxWiK

Vánoční trénink s rodiči

Již se stalo tradicí, že v době předvánoční pořádáme společný trénink hráčů volejbalového kroužku při ZŠ Brušperk a jejich rodičů. Pro zúčastněné budou připraveny soutěže, ukázky toho co se děti  v kroužku  naučily a na závěr zápas ve volejbale/přehazované – podle zdatnosti (jak dětí tak rodičů). Společně si zasportujeme, strávíme společný čas s dětmi, pobavíme se….

KDY: letos proběhne tento trénink ve čtvrtek 19.12.2019 sraz v 18:20 v šatnách

OD-DO: 18:30 až 20:00 hod

KDE: sportovní hala ZŠ Brušperk

CO SEBOU: sportovní oblečení a obuv vhodnou do haly, pití …

DALŠÍ PROGRAM:

po 16.12. – připomínáme, aby si děti přinesly na trénink volejbalové tričko – fialové – budeme se hromadně fotit!

pá  20.12. – volejbalový kroužek se ruší!

Další hodina volejbalového kroužku bude až 6. ledna 2020!

Zároveň kolektiv trenérů přeje příjemné prožití vánočních svátku a vše nejlepší v novém roce 2020.

Máme nová klubová trička!:

starší žáci
mladší žáci

Novoroční pyžamák

NOVOROČNÍ PYŽAMÁK

Pravidelný novoroční pyžamový volejbal letos proběhne v sobotu 28.12.2019 v době 17:30 – 19:30 hod. Následně bude pokračovat v prostorách bufetu. Tímto jsou zvaní a vítání všichni zájemci a přátelé.

 

Valná hromada Volejbalového klubu Brušperk proběhla

Dne 24. 9. 2019 se ve sportovní hale ZŠ Brušperk uskutečnila Valná hromada klubu. Přítomní členové klubu zvolili  na následující tříleté období toto vedení volejbalového klubu:

  • předseda: Ing. Ivan Cap
  • místopředseda: Martin Ranocha
  • pokladník: Ladislav Hlávka
  • revizor: Vlasta Doležalová

Ze zajímavých podnětů je možno se zmínit např. o posunutí termínu oblíbeného brušperského turnaje „Velikonoční vajíčko„, který se tradičně hraje i o „Pohár města Brušperk“ o jeden víkend dopředu (termín by tak vycházel na 4. dubna 2020). Výbor byl pověřen projednat tuto změnu termínu se zájemci o tento turnaj a případně zablokovat tento termín.

Potleskem od přítomných účastníků valné hromady byli odměněni trenéři mládeže (Táňa Capová, Pepa Kučera, Lucka Holubová a Markéta Lysická), kterým se již čtvrtým rokem daří vést stále populárnější volejbalový kroužek při ZŠ Brušperk a o prázdninách již druhým rokem vydařený Příměstský volejbalový tábor pro mládež v Brušperku!

Členské příspěvky na sezónu 2019/20!

Částku 500,- Kč zasílejte na náš účet: 226742007/2010 (vedený u Fio Banky).

Do variabilního symbolu napište 201920 a do textu pro příjemce uveďte své příjmení a jméno!

Poznámka: Pokud hradíte za více členů rodiny, uveďte do textu jména a na závěr příjmení!!! (např. Ivan, Táňa a Daniel Capovi)

Mají zaplaceno: (zeleně zvýraznění – zaplatili na účet,  oranžově – hotově Ivanovi, černě -zaplatili hotově Láďovi)

1.-3. Ivan, Táňa a Daniel Capovi, 4. Dušan Bujnošek, 5. Radim Konkol, 6.-7. Martina a Petr Gelnarovi, 8. Leoš Žídek, 9. Vlastička Doležalová, 10. Katarínka Filipcová, 11. Martin Ranocha, 12. Jarda Smolík, 13. Tereza Hudečková, 14. Renata Ignačíková, 15. Jirka Staněk, 16. Yvetta Daňková, 17.-18. Leona a Eda Škvarekovi, 19.-21. Eva, Pavel a Petra Palkovští, 22. Jirka Filipec, 23. Libor Dostál, 24. Pepa Kučera, 25. Láďa Hlávka, 26. Lucka Holubová, 27. Roman Konkol, 28. Jiří Horák, 29. Jan Gerža, 30. Jiří Bárta, 31. Lukáš Hudeček

Valná hromada Volejbalového klubu Brušperk v úterý 24.9.2019!

Zveme vás na Valnou hromadu VK Brušperk, z.s., která se uskuteční po úterním tréninku tj. ve 20:15 hod 24.9.2019 (v prostorách bufetu sportovní haly ZŠ Brušperk).

Program:

  1. Přivítání a volba mandátové a volební komise.
  2. Zpráva o činnosti výboru od poslední VH.
  3. Seznámení s úpravami ve stanovách klubu a schválení změn ve znění Stanov.
  4. Volba předsedy, dvou členů výboru, revizora a pokladníka.
  5. Diskuse.
  6. Zakončení valné hromady.

(Hlasovací právo mají jen ti členové, kteří mají pro rok 2019 zaplaceny členské příspěvky!)

Vedení klubu

Letní příměstský volejbalový kemp v Brušperku se vydařil

Poslední prázdninový týden probíhal v Brušperku letní příměstský kemp pro žáky ZŠ Brušperk, který se letos těšil velkému zájmu. Ve velkém horku se jej zúčastnilo přes 30 mladých zájemců o tento krásný kolektivní sport.

Program probíhal  zejména na volejbalovém hřišti v areálu fotbalového hřiště,

ale v tom vedru přišly vhod (i díky pochopení vedení ZŠ) prostory malé tělocvičny, případně i prostory velké sportovní haly.

Letos se hojně využívaly i přesuny na kolech a tak se ve středu zajeli ochladit na nedaleké koupaliště v Trnávce.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným trenérům, kteří se na zdárném průběhu příměstského tábora podíleli:

Táni Capové (vedoucí kempu), Pepovi Kučerovi, Lucce Holubové, Danielu Capovi, Karlovi Staňkovi, Markétě Lisické!

 

Velikonoční turnaj

O velikonoční sobotě 20.4.2019 proběhl v naší sportovní hale pravidelný velikonoční turnaj „O pohár města Brušperk“ u příležitosti oslav výročí 750 let od jeho založení. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 smíšených družstev z toho dvě ze Slovenské republiky. Jelikož družstva byla složena z hráčů bez omezení výkonnosti, byla sportovní úroveň všech zúčastněných na velmi vysoké úrovni. Během celodenních bojů ve skupinách vykrystalizovaly tři týmy, které si to mezi sebou rozdaly o celkové prvenství. Po velkém boji se vítězem stalo družstvo PERFECT TEAM (viz foto) před ALL BLACK a NA PRVNÍ DOBROU. Velké poděkování patří městu Brušperk a všem zúčastněným týmům za předvedenou hru a korektnost během všech zápasů. Již teď se těšíme na další ročník!

 

Zaječí 2019

Ve dnech 14. – 16.6.2019 proběhne pravidelná návštěva našich přátel v Zaječí. Kdo chce strávit pěkný víkend na jižní Moravě s ochutnávkou vín, pobytu na čerstvém vzduchu a s dobrou partou, ať se hlásí na email volejbalbrusperk@seznam.cz nebo na telefon Martin Ranocha 724 416 842. Počet míst je omezen!!

Přihlášeni:

1.-2. Jirka a Eva Filipcovi, 3.-4. Martin a Jana Ranochovi, 5.-6. Leoš a Lenka Židkovi, 7.-8. Zdeněk Filipec a Marcela